Vindmøller ved Ulkær Mose

Eurowind Energy A/S og Green Wind Denmark ApS har søgt Ikast-Brande Kommune om at opstille 11 vindmøller ved Ulkær Mose

August 2023: Lokalplan nr. 447, miljørapport og Miljøkonsekvensrapport har været i høring i 8 uger

18-05-2022: Afgørelse fra Nævnenes Hus

06-05-2022: Status

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • UlkaerMose@ewe.dk