Afgørelse fra Nævnenes Hus

13. maj 2022

Vi har den 13. maj modtaget afgørelse fra Nævnenes Hus

Planklagenævnet ophæver således kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 276, Vindmøller, Ulkær Mose, Det åbne land.

Vi vil nu gennemlæse afgørelsen og undersøge vore muligheder

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • UlkaerMose@ewe.dk