Nyheder

Nyhedssiden vil løbende blive opdateret som projektet skrider frem. I menuen vil du løbende kunne følge med, når der sker nyt i projektet. Ligeledes vil relevant materiale fre borgermøder og lignende også kunne findes her.

Status
Her kan du orientere dig i projektforløbet. Siden opdateres, når der sker nyt omkring projektet

August 2023

Forslag til Lokalplan nr. 447, miljørapport og miljøkonsekvensrapport har været i høring i 8 uger.

høringen sluttede den 30. juni.

Du finder link til Lokalplanen her

Miljørapporten her

Miljøkonsekvensrapporten her

Ikke teknisk resume her

Maj 2022
Tilladelsen til at opstille vindmøller i Ulkær Mose blev i december påklaget til Nævnenes Hus.

Vi afventer svar i juni måned.

Vi arbejder dog videre på at skaffe nettilslutning og at bestille vindmøllerne.


September 2021
Ikast-Brande Kommunes byråd har mandag den 13. september 2021 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 41 og Lokalplan nr. 276 - Vindmøller, Ulkær Mose.

Vedtagelsen blev godkendt med 20 stemmer for og 3 imod.
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • UlkaerMose@ewe.dk