Høringsperioden udløber den 21. juni 2021


Høring af Lokalplan nr. 276 og Kommuneplantillæg nr. 41, med tilhørende Miljørapport


Ikast-Brande Byråd har den 9. november besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 276, tillæg til kommuneplan nr. 41 samt miljørapport for vindmølleområdet Ulkær Mose.

Høring fra onsdag den 18. november 2020 til den 21. juni 2021

Der afholdes nyt borgermøde den 14. juni 2021, hvor Kommunen vil komme med en kort status og den forventlige resterende tidsplan.

  • Miljørapporten vil endvidere kort blive gennemgået

  • Energistyrelsen vil deltage og gennemgå værditabsordningen, salgsoptionen og VE-bonus.

  • Eurowind Energy vil komme med en status på projektet.

Miljørapporten kan du se i hele dens fulde længde ved at klikke på billedet.

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • UlkaerMose@ewe.dk