Beskrivelse af Vindpark Ulkær Mose

Her kan du se mere omkring det konkrete projekt og læse mere generelt om Vindmøller. Du kan navigere rundt via sidens menu.
Om projektet
Eurowind Energy A/S og Green Wind Denmark ApS har indsendt ansøgning om opstilling af 11 vindmøller ved engområdet Ulkær Mose.

De 11 vindmøller forventes at få en rotordiameter på mellem 132 og 136 meter og vil blive op til 149,9 meter.

De opstilles på en ret linje i nordvest-sydøst gående retning. Produktionen vil blive på godt 126.000MWh om året, svarende til det årlige forbrug for omkring 31.500 husstande, ved en forventet forbrug på 4.000kWh.

Der vil blive nedtaget 11 ældre vindmøller i de omkringliggende områder.
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • UlkaerMose@ewe.dk